Một chuyến đi thăm 1 mái ấm, nơi nuôi dưỡng rất nhiều các trẻ em mồ coi, bị cha mẹ bỏ rơi sau khi sinh. Nếu bà con nào có tấm lòng nhân ái muốn làm việc thiện, xin hãy chung tay 1 phần giúp tịnh thất. Nam MÔ A Di Đà Phật.

>>>>> Bản Đồ chỉ đường bấm vào đây >>>>>