In Catalogue giới thiệu là gì?

In Catalogue giới thiệu là phương tiện, tài liệu để giới thiệu danh mục sản phẩm dịch vụ của các công ty, doanh nghiệp.

Catalogue là ấn phẩm truyền thông tích hợp chứa nhiều thông tin sản phẩm có nhiều hình ảnh cũng như thông tin quan trọng, là một phần không thể thiếu đối với từng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất thương mại sản phẩm.

In Catalogue giới thiệu

Catalogue được in ấn dưới dạng một cuốn sách, chứa đầy đủ các thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ giúp khách hàng nắm rõ thông tin cũng như thuyết phục họ mua hàng, đầu tư.

Là công cụ giao tiếp, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ hiệu quả. Thể hiện sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh.

catalogue giới thiệu

1. Trang bìa: Nội dung cơ bản gồm có: Logo + Tên công ty + Hình ảnh minh họa + website

2. Giới thiệu: công ty + hình ảnh công ty, văn phòng, nhân sự (1 trang)

3. Lịch sử hình thành và phát triển, các dấu mốc lớn đáng ghi nhận của đơn vị

4. Thông tin tóm tắt về công ty: Tên đầy đủ, địa chỉ email, điện thoại, fax, trụ sở văn phòng, ngày thành lập, mã số thuế, vốn điều lệ …

5. Lĩnh vực hoạt động: giới thiệu và chèn hình ảnh lĩnh vực hoạt động, dịch vụ cung cấp, thông tin veefc văn phòng công ty, xưởng sản xuất …

6. Thành tích: Bằng khen, Giấy chứng nhận, chứng chỉ chất lượng ISO, chứng chỉ khác .. (nếu có)

7. Tầm nhìn, chiến lược, mục tiêu, giá trị cốt lõi

8. Danh sách sản phẩm và dịch vụ + mô tả (nếu có)

9. Danh sách máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất … (nếu có)

10. Các thông tin khác công ty muốn bổ sung thêm (do đặc thù của mỗi công ty) …

11. Bìa sau: Hình ảnh minh họa, Logo + Thông tin liên hệ

Xem thêm: Làm thế nào để in catalogue đẹp