thiet ke bao bi dep

Cà phê là một trong những loại thức uống được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Việc sử dụng bao bì cà phê giúp tạo nên một thương hiệu riêng về cà phê trong sự cạnh tranh chung của các mặt hàng cà phê khác nhau. Hãy xem qua những thiết kế bao bì cà phê dưới đây.

mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì ca phê Rio

 

mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì ca phê Two seasons

 mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì ca phê Kona 

mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì ca phê Stumptown
mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì ca phê seattle

 

mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì ca phê Hello

 mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì ca phê Barista

 mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì ca phê Noire

 mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì ca phê Quixotic

 mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì ca phê Mả

 mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì ca phê Black Goat

 mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì ca phê JED

 mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì cà phê 24T

 mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì ca phê Peeze

 mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì ca phê  DAMN 

mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì ca phê Black Caffee

mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì Coffee Bag 

mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì ca phê Tylly

 mau-bao-bi-ca-phe-dep
Mẫu bao bì ca phê Hello world