Kỳ họp thứ tám Quốc hội (QH) khóa XII đã thông qua toàn bộ dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường với 397 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 80,53% so với tổng số đại biểu; trong 5 nhóm hàng hóa chịu thuế thì túi nhựa xốp sẽ chịu thuế tuyệt đối từ 30.000 đ-50.000 đ/kg thay vì 20.000 đ-30.000 đ/kg theo dự thảo được trình lên Quốc hội.
tui xop 
 
Trong dự thảo Luật thuế môi trường, thì đây là loại thuế gián thu được thu từ một số sản phẩm, hàng hoá gây tác động xấu đến môi trường; đối tượng nộp thuế là các nhà sản xuất và nhập khẩu. Cũng theo dự thảo túi nhựa xốp được định nghĩa là loại túi được làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin).
 theo: vnpack

Ước tính sản lượng túi nhựa xốp sử dụng 12.000 tấn/năm và dự kiến số thuế thu được ở mức tối thiểu là 360 tỷ đồng.